<div align="center"> <h1>Złota Macewa</h1> <h3>Projekt Koła Naukowego Socjologów przy Uniwersytecie w Białymstoku dotyczący historii Żydów w Białymstoku.</h3> <p>Cmentarz żydowski, białystok, żydzi, historia, macewa, izrael, holokaust, getto, rejestracja macew,</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://strony.wp.pl/wp/a.maszkowska/" rel="nofollow">strony.wp.pl/wp/a.maszkowska/</a></p> </div>